උණුසුම් පුවත්

නවතම ප්රවෘත්ති

Pocket Option හි උදව් මාර්ගෝපදේශ
නිබන්ධන

Pocket Option හි උදව් මාර්ගෝපදේශ

උදව් ඔබ වෙළඳාම් කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගෙන හෝ දිගු කලක් තිස්සේ එය කරමින් සිටියද, එය තවමත් ඔබේ දැනුම පුළුල් කිරීමට සහ වේදිකා භාවිතය පිළිබඳ වැඩිදුර සොයා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙ...
Pocket Option Trading හි මුදල් කළමනාකරණය සඳහා Martingale උපායමාර්ගය සුදුසුද?
බ්ලොග්

Pocket Option Trading හි මුදල් කළමනාකරණය සඳහා Martingale උපායමාර්ගය සුදුසුද?

ලාභදායී විකල්ප වෙළඳාම පවත්වාගෙන යාමේ ප්‍රධාන ක්‍රමයක් වන්නේ මුදල් කළමනාකරණයයි. ඔබට පාඩු අවම කර ගැනීමට සහ ඔබේ ජයග්‍රාහී වෙළඳාම වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. මේ ආකාරයෙන්, ජයග්‍රාහකයින් ...