• Peryòd pwomosyon: San limit
  • Pwomosyon: 50% bonis sou premye depo w la
  • Peryòd Konkou: Chak semèn
  • Pri: Jiska $120 rekonpans